Thi công gia công bể xử lý nước thải tại công trình

Gia công bể xử lý nước thải UASB thép CT3 – Kích thước : DxH = 3000x5500mm Thân bồn dày 5mm, đáy bồn dày 8mm Gia cố cường lực thân bồn bằng (U 80x 40x4mm) (07 vòng kiền) Đáy bồn gia cố bằng (U 100x50x4), xung quanh bồn Nắp bồn gia cố bằng (U 80x […]

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297