Công nghệ xử lý sinh học bể Aerotank

Trong bể Aerotank thì hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính được khấy đảo liên tục, được trộn đều đảm bảo cho bùn ở trạng thái lơ lửng cũng như đảm bảo cung cấp đủ oxy cho các loại vi sinh vật hiếu khí hoạt động, oxy hóa các chất hữu cơ, phát triển sinh khối, đồng thời với quá trình đó là giảm thành phần hữu cơ ô nhiễm có trong nước thải.

xử lý nước thải dệt nhuộm

Nước thải tẩy dệt có pH dao động từ 9-12, hàm lượng chất hữu cơ cao COD = 1000-3000mg/l.
SS có thể đạt đến 200mg/l và nồng độ này giảm dần ở cuối chu kỳ xả và dẫn.
Nước thải nhuộm không ổn định và đa dạng. Nước thải nhuộm thường chứa các gốc R-SO3Na, N-OH, R-Cl,… pH nước thải thay đổ từ 2-14, độ màu rất cao, hàm lượng COD thay đổi từ 80-1800mg/l.

Công ty xử lý nước thải ở TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và cam kết đáp ứng thỏa mãn mọi yêu cầu cao nhất cùng sát cánh với bạn trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường , giải pháp kỹ thuật, trao cho bạn niềm tin an toàn và than thiện nhất.

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297