Xử lý nước thải gia công cơ khí

Dầu khoáng cùng với các chất lơ lửng có tỷ trọng nhẹ hơn nước sẽ nổi lên bề mặt. Tại bể tuyển nổi kết hợp lắng có sử dụng khí hòa tan để đạt hiệu quả trong quá trình tuyển nổi. Bùn nổi bề mặt được thiết bị gạt vào máng thu bùn. Bông bùn có kích thước lớn sẽ lắng xuống đáy bể.

Công ty xử lý nước thải ở TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và cam kết đáp ứng thỏa mãn mọi yêu cầu cao nhất cùng sát cánh với bạn trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường , giải pháp kỹ thuật, trao cho bạn niềm tin an toàn và than thiện nhất.

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297