Bảo trì hệ thống xử lý nước thải định kỳ như thế nào?

Hệ thống xử lý nước thải là một quy trình công nghệ được kết hợp từ nhiều nền tảng kiến thức chuyên môn khác nhau. Bao gồm công nghệ xử lý hóa học, sinh học hoặc kết hợp cả hai. Hệ thống xử lý nước thải còn kết hợp nhiều thiết bị, đường ống công nghệ, điện điều khiển,…

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297