Sinh học kỵ khí UASB

Công nghệ xử lý nước thải UASB là bể sinh học kỵ khí ngược dòng. Trong bể UASB, nước thải thường được đưa vào hệ thống qua dòng phân phối vào. Nước thải chuyển động ngược dòng từ dưới lên với vận tốc 0,6 – 0,9m/h.

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297