Xử lý nước thải trường học ký túc xá

Nhiều người thường nghĩ nước thải sinh hoạt là loại nước thải dễ xử lý. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy. Bởi vì, trong nước thải sinh hoạt là tập hợp đa chất, chứ không phải đơn chất như các loại nước thải công nghiệp, khi xử lý cac chỉ tiêu BOD5, COD, TSS,.. thì lại vướng chỉ tiêu Amoniac hay Ni tơ là một ví dụ

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297