xử lý nước thải dệt nhuộm

Nước thải tẩy dệt có pH dao động từ 9-12, hàm lượng chất hữu cơ cao COD = 1000-3000mg/l.
SS có thể đạt đến 200mg/l và nồng độ này giảm dần ở cuối chu kỳ xả và dẫn.
Nước thải nhuộm không ổn định và đa dạng. Nước thải nhuộm thường chứa các gốc R-SO3Na, N-OH, R-Cl,… pH nước thải thay đổ từ 2-14, độ màu rất cao, hàm lượng COD thay đổi từ 80-1800mg/l.

Xử lý nước thải trạm trộn bê tông vận hành đơn giản chi phí thấp

Nước thải trạm trộn bê tông theo đường ống thoát nước sẽ dẫn vào bể thu gom, trước khi bào bể, tại miếng bể có đặt song chắn rác nhằm loại bỏ các loại rác thải có kích thước lớn lẫn vào trong nước thải, tránh tắc nghẽn đường ống, máy bơm… ảnh hưởng đến quá trình xử lý tiếp theo sau.

Công ty xử lý nước thải ở TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và cam kết đáp ứng thỏa mãn mọi yêu cầu cao nhất cùng sát cánh với bạn trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường , giải pháp kỹ thuật, trao cho bạn niềm tin an toàn và than thiện nhất.

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297