xử lý nước thải dệt nhuộm

Nước thải tẩy dệt có pH dao động từ 9-12, hàm lượng chất hữu cơ cao COD = 1000-3000mg/l.
SS có thể đạt đến 200mg/l và nồng độ này giảm dần ở cuối chu kỳ xả và dẫn.
Nước thải nhuộm không ổn định và đa dạng. Nước thải nhuộm thường chứa các gốc R-SO3Na, N-OH, R-Cl,… pH nước thải thay đổ từ 2-14, độ màu rất cao, hàm lượng COD thay đổi từ 80-1800mg/l.

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297