Chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Từ quá trình khảo sát thực tế, tiếp nhận thông tin từ khách hàng. ATT sẽ lên phương án thực hiện thiết kế trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm về đặc tính nước thải. Vị trí đặt và diện tích xây dựng hệ thống xử lý nước thải tối ưu và kinh tế nhất.

Email
Messenger
Hotline
Zalo
Scroll top

093 773 2297