Nước thải sau xử lý có được tưới cây không ?

Nước thải sau xử lý có được tận dụng tưới cây không ?

1. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn có được xả vào hồ sinh học tự thấm và tưới cây không ?

Với tình trạng nước ngọt ngày càng khan hiếm, việc cấp phép khai thác tài nguyên ngước ngày càng siết lại , cộng với chi phí mua nước sạch đắt đỏ. Các cơ sở kinh doanh sản xuất dịch vụ có sử dụng lượng nước lớn cho tưới cây như khách sạn, resort, chung cư, khuôn viên rộng thường tận dụng nước thải sau xử lý để tưới cây

Tuy nhiên, Nước thải đã được xử lý đạt quy chuẩn nhưng vẫn là nước thải, trong đó vẫn còn một số thành phần ô nhiễm, vi khuẩn chưa được loại bỏ hoàn toàn 100%.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Tài nguyên nước: ‘‘Nghiêm cấm các hành thức xả thải vào lòng đất thông qua giếng khoan, giếng đào và các hình thức đưa nước thải vào lòng đất’’. Vì vậy, việc xả nước thải chưa qua xử lý hoặc sau khi đã được xử lý đạt quy chuẩn, kể cả loại A, vào lòng đất dưới bất kỳ hình thức nào đều là trái quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Vì vậy, hồ sinh học của doanh nghiệp phải được chống thấm. Việc không chống thấm mà để tự thấm xuống đất là vi phạm pháp luật về TNN.

2. Nước thải tận dụng là hồ sinh học, mương sinh thái, tưới cây phải đạt tiêu chuẩn nào ?

Đối với việc tái sử dụng nước thải cho mục đích tưới cây, hiện nay, chỉ xem xét cho phép tái sử dụng nước thải sinh hoạt đã được xử lý bảo đảm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải và bảo đảm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước phù hợp cho mục đích tưới tiêu cột B1 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) để tưới cây trong phạm vi của chính cơ sở đó.

Để được xem xét, cơ sở xả nước thải có nhu cầu tái sử dụng nước để tưới cây xây dựng phương án xử lý nước thải đạt yêu cầu nêu trên. Đồng thời, xây dựng phương án tái sử dụng nước để tưới cây, trong đó nêu rõ yêu cầu sử dụng nước để tưới cây cụ thể trong từng thời gian, cân bằng lượng nước tưới với lượng nước thải phát sinh hằng ngày, có phương án tiêu thoát hoặc vận chuyển lượng nước thải còn dư để xả vào các nguồn nước mặt, nước biển, không được xả vào lòng đất dưới bất kỳ hình thức nào. Phương án tái sử dụng nước phải được thẩm định và kiểm soát chặt chẽ, tránh việc lợi dụng tái sử dụng nước để đưa nước thải vào các tầng chứa nước dưới đất.

Sở Tài nguyên môi trường sẽ thẩm định và phản hồi ý kiến cho doanh nghiệp sau khi nhận được đơn xin phép.

Để xử lý nước thải đạt cả 2 quy chuẩn, Doanh nghiệp cần phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nghiệm thu trước khi xin tái sử dụng nước thải để tưới cây.


“Trao cho bạn niềm tin & sự an toàn thân thiện”

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÔI TRƯỜNG
AN THÁI THỊNHĐiểm: 5 (6 bình chọn)

Ý kiến của bạn